Puuvilja- ja marjaveini märgistuse erisused

16.06.2021 | 16:47

Põllumajandus- ja Toiduamet juhib Eesti puuvilja- ja marjaveini (sh siidri ja perry) tootjate tähelepanu alkoholi märgistuse teatud erisustele.
  • Jaga

Üldist toidualast, sh ka puuvilja- ja marjaveinide, siidri ja perry märgistust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, kuid Vabariigi Valitsuse 26.04.2004. a määrus nr 134 sätestab täpsemad nõuded seadusliku nimetuse kohta. 

Puuvilja- ja marjaveini (sh siidri ja perry) märgistusel peavad olema esitatud järgmised kohustuslikud andmed:

 • toidu nimetus;
 • allergiat või talumatust põhjustavad ained;
 • toidu netokogus;
 • mis tahes eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta;
 • toidukäitleja (valmistaja või tootja või pakendaja või müüja või toidu Euroopa Liitu importija) nimi või ärinimi ja aadress;
 • päritoluriik või lähtekoht, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;  
 • tarvitamisjuhis, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline;
 • tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides;
 • partiitähis.

NB! Puuvilja- ja marjaveini nimetus, netokogus ja etanoolisisalduse mahuprotsent peab olema märgistatud müügipakendil ühes kohas.

Puuvilja- ja marjaveini nimetuseks on selle seaduslik nimetus, vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 134. Määruse nr 134 § 9 lg 2 kohaselt peab sõnale „vein“ eelnema veini peamise tooraine nimetus, nt „Õunavein“, „Rabarberivahuvein“. Kui veinis on kasutatud erinevaid tooraineid ja neist ükski pole domineeriv, võib veini nimetus sisaldada eesliidet „puuvilja-”, „marja-” või „puuvilja-marja-”. 

Täpsema informatsiooni puuvilja- ja marjaveinide märgistuse (ka teiste alkohoolsete jookide) kohta leiad SIIT.

Euroopa Komisjon on loonud toidu märgistamise andmebaasi , mis on abiks kohustusliku toidualase teabe sätete leidmisel andes iga sätte juures viite EL õigusakti artiklile ja vastavale EL juhendile, kui see on olemas.

Lisaks on käitlejatel võimalus saata toote etiketinäidis alkoholiregistri spetsialistidele ülevaatamiseks enne, kui etiketid ära tellitakse. Registritöötajate kontaktid on leitavad SIIT.
 

Kommunikatsiooniosakond

-