Uue sordi registreerimine

Registreerida saab sorte kõikidest taimeliikidest ja perekondadest. Registreeritud sort peab olema eristatav, ühtlik ja püsiv ning omama sobivat sordinime.

Sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus (EÜP)

Sordi eristatavus, ühtlikkus ja püsivus tehakse kindlaks põldkatsete käigus.

Registreerimiskatse (EÜP katse) kestab vähemalt 2 vegetatsiooniperioodi.

Katsekohaks on sõltuvalt kultuurist kas Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Viljandi katsekeskus või välisriigi katseasutus.

Eestis toimuvad EÜP katsed vastavalt PMK hinnakirjale.

Sordi nimi

Registreerimisel peab sordil olema sobiv nimi,

  • mis ei tohi olla samasugune kui mõnel teisel sordil samast liigist või sarnaste liikide grupis,
  • mida ei saa segi ajada teise sordi nimega või kaubamärgiga jne

Sordinimele on Ühenduse Sordiamet kehtestanud nõuded

Taotlemine

Vajalikud dokumendid:

  • vormikohane taotlus
  • tehniline küsimustik, sh foto puuvilja- ja marjakultuuridel
  • esindaja volitus
  • GMO keskkonda viimise loa nr ja kuupäev

Taotluse menetlusse võtmiseks tuleb tasuda riigilõiv.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid saata elektrooniliselt allkirjastatult e-kirjaga  mahepõllumajanduse – ja seemne osakonna sordi valdkonda aadressile sort@pta.agri.ee

Registripidaja teatab taotlejale või tema esindajale:

  • registreerimiskatsete läbiviimise koha,
  • katseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali koguse,
  • tähtaja ja koha registreerimiskatseteks vajaliku seemne või paljundusmaterjali kohale toimetamiseks taotleja kulul.

Seeme või paljundusmaterjal peab vastama eliitseemnele või paljundusmaterjalile kehtestatud nõuetele.

Registreerimiskatsete tulemusena koostatakse nõuetele vastavaks tunnistatud sordile sordikirjeldus.

Kui sort on sordinime, eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuete kohane, sort registreeritakse ja talle väljastatakse sorditunnistus.

Liik Taotluse esitamise tähtaeg Seemnete saatmise tähtaeg Seemnete kogus Peade kogus
Avena sativa L. 01/03 01/04 3.0 kg 150
Galega orientalis Lam. 01/04 1000 g
Hordeum vulgare L. sensu lato 01/02 01/04 3.0 kg 150
Lupinus polyphyllus Lindl. 01/04 1000 g
Phalaris arundinacea L. 01/04 1500 g
Pisum sativum L. 01/02 01/04 3.0 kg
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. 01/02 01/04 3.0 kg 150

Seemned tuleb saata või tuua aadressil:

Põllumajandusuuringute Keskus
Viljandi katsekeskus
Männi tee 5
71065 Viljandi

Viimati uuendatud 28.01.2021