Värske puu- ja köögivili

Aianduse valdkonna põhiülesandeks on värske puu- ja köögivilja turustamisstandardite nõuetele vastavuse kontrollimine kõikidel turustamisetappidel: tootja-, jae- ja hulgimüügi tasand ning sisse- ja väljaveol.

Värske puu- ja köögivilja turustusnõuded

Värsket puu- ja köögivilja (aiandustoodet) võib turustada ainult tingimusel, et nende kvaliteedi miinimumnõuded on täidetud. Müügikohas olev teave peab olema nähtaval kohal, loetav ja arusaadav ning aiandustooted peavad olema varustatud nõuetekohase saatedokumendiga. Igal müügipakendil peavad olema nähtavad, püsivad ja loetavad andmed.

  • Täpsem info on nähtav SIIT.

Peamised õigusaktid

Aiandustoodete valdkonna ametnikud juhinduvad oma tegevuses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013 , Euroopa komisjoni rakendusmäärusest (EL) nr 543/2011 ja Euroopa komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 2019/428.

  • Rohkem infot seadusandlusest on nähtav SIIT.

Värske puu- ja köögivilja erimärgistuse luba

Erimärgistuse luba omav ettevõte on Euroopa Liidu liikmesriigi poolt heakskiidetud ettevõte, kes on liigitatud madalamasse riskikategooriasse ja kes võtab endale kohustuse viia läbi lähetatavate kaupade vastavuskontrolli.

  • Täpsem info erimärgistuslubade väljastamise kohta on nähtav SIIT.

Viimati uuendatud 05.02.2021