Eritoit

Eritoitude alla kuuluvad imikute ja väikelaste toidud, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidud ja
kehakaalu alandamiseks ettenähtud toidu asendajad. Teatud eritoitude turule viimisest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Eritoiduks nimetatakse toitu, mis on mõeldud tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetõttu valmistatud eritehnoloogiat kasutades või millel on tavatoidust erinev koostis.

Eritoitude alla kuuluvad järgmised toidud:

 • imiku piimasegud (0-6 elukuud) ja jätkupiimasegud (6-12 elukuud),
 • teraviljapõhine töödeldud toit ja imikutoit,
 • meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit ja
 • kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja.

Nendele toodetele on kehtestatud nõuded määrusega 609/2013.

Eritoidu alla ei kuulu gluteeni- ja laktoosivabad toidud, toidud diabeedikutele, sportlaste toidud.

Imiku piimasegu on imikutele esimestel elukuudel ettenähtud ja nende toitumisvajadusi kuni sobiva lisatoidu kasutusele võtmiseni ainsa toiduallikana rahuldav toit.

Imiku jätkupiimasegu on imikutele pärast sobiva lisatoidu kasutusele võtmist ettenähtud toit, mis on imikute peamiseks vedelikuallikaks järk-järgult mitmekesisemaks muutuvas toiduvalikus.

Teraviljapõhine töödeldud toit on toit, mis on ette nähtud tervete imikute eritoitumisvajaduste rahuldamiseks võõrutusperioodil ja tervete väikelaste (1-3 eluaastat) lisatoiduks ja/või nende järkjärguliseks kohanemiseks tavatoiduga ning mis kuulub ühte järgmisse rühma:

 • lihtsad teraviljatoidud, mille valmistamiseks on lisatud või tuleb lisada piima või muid sobivaid vedelikke;
 • teraviljatoidud, millele on lisatud suure valgusisaldusega toitu ja mille valmistamiseks on lisatud või tuleb lisada vett või muud valguvaba vedelikku;
 • pastatooted, mida tarvitatakse pärast vees või muus sobivas vedelikus keetmist;
 • kuivikud ja küpsised, mida tarvitatakse kas valmiskujul või peenestatuna vee, piima või muu sobiva vedeliku lisamisel.

Imikutoit  on toit, mis on ette nähtud tervete imikute eritoitumisvajaduste rahuldamiseks võõrutusperioodil ja tervete väikelaste lisatoiduks ja/või nende järkjärguliseks kohanemiseks tavatoiduga (välja arvatud teraviljapõhine töödeldud toit ja piimal põhinevad joogid ja sarnased väikelastele ettenähtud tooted).

Nõuded imikute ja väikelaste toitudele on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

Erinõudeid ei ole kehtestatud väikelastele (1-3 eluaastat) ette nähtud piimapõhistele jookidele. Need tooted kuuluvad tavatoidu alla. Lisainfot nende toodete kohta leiab Euroopa Komisjoni raportist.

EFSA juhend "Scientific and technical guidance for the preparation and presentation of a dossier for evaluation of an infant and/or follow‐on formula manufactured from protein hydrolysates"

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit on toit, mis vastab järgmistele tingimustele:

 • on eriliselt töödeldud või koostatud;
 • on ette nähtud kasutamiseks meditsiinilise järelevalve all olevate patsientide (sh imikud);
 • on ette nähtud täielikuks või osaliseks toitumiseks (mitte ravimiseks);
 • on ette nähtud patsientidele:
  • kellel on piiratud, kahjustunud või häirunud võime tavatoidu või teatavate selles sisalduvate toitainete või metaboliitide manustamiseks, seedimiseks, imendumiseks, metaboliseerimiseks või eritamiseks või
  • kellel on muud meditsiiniliselt kindlaks tehtud toitumisvajadused, mille rahuldamist ei ole võimalik tagada üksnes tavatoitumise muutmisega.

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidud ei saa olla toidud, mis on ette nähtud haiguse ravimiseks, leevendamiseks või ennetamiseks.

Nõuded meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidule on kehtestatud Komisjoni määrusega nr 2016/128.

Lisainfo

Kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja on toit, mis on spetsiaalselt ette nähtud kehakaalu alandamiseks vähendatud energiasisaldusega toitumise puhul ning millega asendatakse toidukäitleja juhiste kohasel kasutamisel kogu päevane toit.

Vähendatud energiasisaldusega toit on toit, mis tarvitamisjuhise kohaselt valmistatuna katab osaliselt või täielikult päevase toiduenergia ja toitainete vajaduse.

Nõuded kehakaalu alandamiseks ettenähtud toidule on kehtestatud Maaeluministri määrusega nr 43 (4. peatükk).

Lisainfo

Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus kehakaalu alandamiseks ettenähtud toidu koostise kohta

Eritoitude teavitamine

Põllumajandus- ja Toiduametit tuleb teavitada järgmiste eritoitude turule viimisest:

 • meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit,
 • imiku piimasegud (0-6 kuud),
 • kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja (kalorite sisaldus on päevas alla 800 kcal)
 • alates 23.02.2022 imiku jätkupiimasegud, mis on:
 1.  on valmistatud valgu hüdrolüsaatidest ja/või
 2. sisaldab koostisosi, mida ei ole kirjas määruse 2016/127 II lisas, milles on välja toodud jätkupiimasegude koostise nõuded

Teavitama ei pea järgmistest eritoitudest:

 • jätkupiimasegud,  imiku- ja väikelapsetoitud, sh imiku- ja väikelapse teraviljasaadused ning teraviljatooted
 • kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja (kalorite sisaldus on päevas üle 800 kcal)- kuid kuni delegeeritud akti jõustumiseni (kuupäev ei ole teada).

Teavitamiseks tuleb saata Põllumajandus- ja Toiduametile järgmine info:

 • info toote ja turuleviija kohta
 • toote turule viimise kuupäev
 • märgistuse näidis(ed)

Märgistuse näidis on kogu müügipakendil olev info, nii tekst kui ka pildid, sümbolid vms. Märgistuse näidised tuleb saata nii, et kogu info märgistusel oleks nähtav ja loetav. Toote märgistuse näidised tuleb esitada nii eesti keeles kui ka originaalkeeles (v.a juhul kui toote originaalpakend on juba eestikeelne).

Eritoidu teavitusi saab edastada

Teavitada tuleb hiljemalt eritoidu turuleviimise päeval. Teavitamine on tasuta.

Teavitamine ei ole Põllumajandus- ja Toiduameti kinnitus toote nõuetekohasuse kohta, vaid see annab  õiguse eritoidu turustamiseks Eestis. 

Eritoitude ohutuse ja nõuetekohasuse eest vastutavad toidu tootjad, turustajad.

Teavitamise protsess on analoogne toidulisandite teavitamise protsessiga. Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi teavitamise kohta.

Kontakt

Airika Salumets

Peaspetsialist

Viimati uuendatud 09.09.2021