Toidulisandid

Toidulisand on toit, mida kasutatakse toitumise täiendamiseks erinevate ainetega. Toidulisandid on näiteks D-vitamiini tabletid, omega-3 kalaõli kapslid, viirpuutinktuurid, piimhappebakteritega kapslid.
Kõik Eestis müüdavad toidulisandid peavad olema teavitatud.

Toidulisand on toit, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:

 • on ette nähtud tavatoidu täiendamiseks (ehk ei anna oluliselt energiat);
 • on teatud ainete kontsentreeritud allikaks (nt vitamiinid, mineraaltoitaineid, kofeiin, taimede ekstraktid, rasvhapped jne);
 • on ette nähtud tarbimiseks kindlate annuste või kogustena;
 • turustatakse müügipakendisse pakendatuna kindlate annustena, nagu kapslid, pastillid, tabletid, pulbrikotikesed, vedelikuampullid, tilgutuspudelid ja muu sarnane, mis on ette nähtud tarvitamiseks väikeste mõõdetud kogustena.

Toidulisanditest, mida tuuakse Eesti turule müügiks esmakordselt, peab Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama.

Teavitatud toodete andmebaasist saab kontrollida, kas toidulisandid on juba teavitatud või mitte. Kui toode (konkreetne toode ja tootja) on andmebaasis, siis sellest enam teavitama ei pea.

Teavitamiseks tuleb saata info:

 • info toote ja turuleviija kohta;
 • toote turule viimise kuupäev;
 • märgistuse näidis(ed).

Märgistuse näidis on kogu müügipakendil olev info, nii tekst kui ka pildid, sümbolid vms.Märgistuse näidised tuleb saata nii, et kogu info märgistusel oleks nähtav ja loetav.Toote märgistuse näidised tuleb esitada nii eesti keeles kui ka originaalkeeles (v.a juhul kui toote originaalpakend on juba eestikeelne).

Teavitusi saab edastada kolmel viisil:

Teavitada tuleb hiljemalt toidulisandi turuleviimise päeval.

Teavitamine on tasuta. Kui tooteid peale teavitamist kontrollitakse, siis võetakse järelevalvetasu (23,84 € tunnis). 

Korduma kippuvad küsimused

Kes peab toidulisandi turuleviimisest teavitama? Teavitama peab toidulisandi turuleviija, kelleks võib olla näiteks:

 • toidulisandi maaletooja ja/või turustaja;
 • toidulisandi tootja;
 • maaletooja/turustaja või tootja volitatud esindaja Eestis.

Kui kaua võtab teavitamine aega? Kliendiportaali kaudu esitatud teatised ilmuvad automaatselt teavitatud toidulisandite andmebaasi. Posti ja e-posti teel saadetud teatised kantakse andmebaasi umbes ühe nädala jooksul.

Mida teavitamise käigus Põllumajandus- ja Toiduamet teatistega teeb? Teavitamise käigus hinnatakse, kas tooted on toidulisandid ning lisatakse need teavitatud toodete andmebaasi (v.a. kliendiportaalis esitatud tooted, mis lähevad andmebaasi automaatselt). Riskipõhiselt hinnatakse teatud toodete koostist ja märgistust.Kõigi toidulisandite koostiseid ja märgistusi teavitamise käigus ei hinnata.

Kas iga toidulisandi kohta tuleb esitada eraldi teatis? Jah, igast toidulisandist tuleb eraldi teavitada. Eraldi teatist ei ole vaja esitada juhul, kui toidulisand on täpselt sama koostisega, kuid erineva pakendi suurusega (nt 30 kapslit ja 60 kapslit). Eraldi teatis on vaja esitada juhul, kui sama toode on erinevas vormis (nt tabletid ja tilgad). Erinevate maitsete korral võib esitada ühe teatise ning nimetuse järel tuua välja kõik erinevad maitsed.

Kas tuleb uuesti teatada ka juba teavitatud toidulisandist, kui midagi märgistusel muutub? Uuesti tuleb teavitada juhul, kui muudetakse toote nimetust, brändi nimetust, tootja/turustaja nime ja/või päritolumaad. Ehk kui muudetakse neid andmeid, mida kuvatakse teavitatud toidulisandite andmebaasis. Teistest muudatustest (nt koostis, väited jne) võib vabatahtlikult teavitada e-kirja teel.

Kas teavitamise kohta tuleb kinnitus? Ei, kui toode loetakse teavitatuks, siis lisatakse see avalikku andmebaasi. Kui ettevõttel on vaja kinnitust teavitamise kohta, siis selleks tuleb esitada vastav avaldus Põllumajandus- ja Toiduametile. Avalduseks sobib ka vabas vormis e-kiri. Põllumajandus- ja Toiduamet väljastab kinnituskirju teavitamise kohta eesti ja inglise keeles.

Kui toidulisandeid soovitakse turustada ka teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kas siis on vaja nendes riikides uuesti teavitada? Enamus juhtudel küll, sest toidulisandite teavitamise kohustust rakendatakse paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Teavitamiseks tuleb pöörduda vastava riigi pädeva asutuse poole. Toidulisandite turuleviimisest ei pea teavitama Rootsis, Suurbritannias, Hollandis, Slovakkias ja Austrias.

Kas toidulisandeid saab andmebaasist kustutada? Reeglina ei saa, kuna teavitatud toidulisandeid võivad veel edasi turustada teised ettevõtted (teavitama peab ainult esmane turuleviija). Toidulisandeid eemaldatakse andmebaasist järgmistel juhtudel:

 • kui toode määratletakse ravimiks;
 • toode ei vasta toidulisandi definitsioonile;
 • toode sisaldab keelatud koostisosi.

Toidu käitlejad on vastutavad selle eest, et toidulisandid oleksid ohutud ja vastaksid nõuetele. Alljärgnevalt on toodud ülevaade nõutest, mida silmas pidada toidulisandite turustamisel:

 • ei ole olemas eraldi nimekirja lubatud/keelatud ainetest toidulisanditest. Toidulisandites on keelatud ained/taimed, mis keelatud toidus nn rikastamise määrusega
 • keelatud on tooted, mis sisaldavad ravitoimega taimi/aineid ja on Ravimiameti poolt määratletud ravimiks
 • teatud vitamiinidele ja mineraalainetele on määratud maksimaalsed kogused 
 • vitamiinide ja mineraalainetena võib kasutada ainult teatud ühendeid 
 • tooted ei või sisaldada keelatud uuendtoite
 • esitada võib ainult lubatud toitumis- ja tervisealaseid väiteid või nn ootel olevaid väiteid
 • taimede puhul saab kasutada nn ootel olevaid tervisealaseid väiteid
 • toidulisandite märgistusele kehtivad nii üldised toidu märgistuse nõuded, toidulisandite erinõuded ning vajadusel uuendtoidu märgistuse nõuded
 • kasutada võib teatud lisaaineid vastavalt lisaainete määrusele
 • mikrobioloogilisi kriteeriume toidulisanditele ei ole määratud, küll on määratud piirnormid teatud saasteainetele

Toidulisandi märgistusel tuleb välja tuua järgmine teave:

 • toote nimetus
 • nimetus toidulisand
 • toodet iseloomustava aine(te) nimetus või viide nende iseloomulike omaduste kohta
 • koostisosade loetelu
 • netokogus
 • „Parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäev
 • ettevõtte nimi ja aadress
 • partii tähistus
 • päevane tarbimiseks soovitatav kogus
 • toitaine või muu toitainelise või füsioloogilise toimega aine sisaldus numbrilisel kujul
 • hoiatus, et päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust ei ületataks
 • hoiatus, et toidulisandit ei kasutataks mitmekesise toitumise asendajana
 • hoiatus, et toodet hoitaks lastele kättesaamatus kohas

Eestis müüdava toidu teave peab olema eesti keeles, välja arvatud juhul kui teave on ka teises keeles tarbijale arusaadav

Toidualane teave peab olema tõene, selge, tarbijale arusaadav ja ei tohi tarbijat eksitada

Toidulisanditele ei tohi omistada inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi!

Toidulisandi märgistuse nõuded kehtivad nii müügipakendile kui ka veebipoes esitatud infole

Toidu märgistamise e-käsiraamat

Kui on asjakohane siis tuleb välja tuua ka järgmine teave:

 • vitamiinide/mineraalainete sisaldus protsendina päevasest võrdluskogusest
 • tervisealaste väidete kasutamisel tuleb esitada viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele
 •  allergeene tuleb rõhutada/esile tuua koostisosade loetelus (nt paksus kirjas, alla joonitud, teise värviga vms)
 •  lisaained (E-ained) tuleb esitada koos nende rühmanimetustega (nt paakumisvastane aine, säilitusaine, toiduvärv)
 • magusainete sisaldumisel tuleb toote nimetusele lisada sõna „magusainega“
 • polüoolide puhul tuleb lisada hoiatus „üleliigne tarbimine võib põhjustada kõhulahtisust
 • kofeiini sisaldumisel tuleb lisada hoiatus „Sisaldab kofeiini. Ei ole soovitatav lastele ega rasedatele”
 • ASO värvide kasutamisel tuleb lisada hoiatus „toiduvärvi(de) nimetus või E-number: võib avaldada kahjulikku mõju laste aktiivsusele ja tähelepanuvõimele
 • aspartaami/aspartaam-atsesulfaamsoola kasutamisel tuleb lisada hoiatus „sisaldab fenüülalaniini allikat“ või „toode sisaldab aspartaami (fenüülalaniini allikas)
 •  GMOde sisaldumisel tuleb esitada märge „see toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme“ või „see toode sisaldab geneetiliselt muundatud [organismide nimed]"
 • kiiritatud toidu/koostisosa puhul tuleb esitada märge „kiiritatud” või „töödeldud ioniseeriva kiirgusega
 • päritolumaa või piirkond tuleb välja tuua kui selle mitteavaldamine võib tarbijat eksitada
 • tarvitamisjuhis tuleb välja tuua juhul, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline
 • eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta tuleb välja tuua juhul, kui ilma selle teabeta võidakse toodet säilitada valedel tingimustel ja/või kasutada valesti
 • fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanooli või fütostanoolestreid sisaldaval tootel tuleb esitada lisainfot vastavalt märgistuse määruse lisale III (5. punkt)
 • uuendtoidu puhul märgistada vajadusel vastavalt tingimustele, mis on välja toodud määruses 2017/2470, millega kehtestatakse lubatud uuendtoitude loetelu

Kontakt

Airika Salumets

Peaspetsialist

Viimati uuendatud 09.09.2021