Toitumis- ja tervisealased väited

.

Toitumisalane väide

Toitumisalane väide on sõnum või esitus, mis annab mõista, et toidul on teatavad kasulikud toitainelised omadused toitainete või muude ainete või energiasisalduse (kalorsuse) tõttu. Toitumisalased väited on näiteks:

 • suhkruvaba
 • vähem soola
 • vähem kaloreid
 • light/lahja/kerge
 • sisaldab kiudaineid
 • D-vitamiin

Ka toidule pandud (väljamõeldud) nimetus võib samaaegselt olla toitumisalane väide, näiteks:

 • seleenimunad
 • multivitamiinijook
 • proteiinijook

Tervisealane väide

Tervisealane väide on sõnum või esitus, mis viitab toidu ja tervise vahelisele seosele. Näiteks:

 • kuivatatud ploomid aitavad kaasa normaalsele sooletalitlusele
 • vitamiin D aitab kaasa immuunsüsteemi tööle
 • tervislik
 • hea immuunsüsteemile

Ka toidu (väljamõeldud) nimetus, mis viitab toidu ja tervise vahelisele seosele, võib olla käsitletav tervisealase väitena, näiteks:

 • terviseleib
 • tervisemunad
 • jook Antioksüdant

Toitumis- ja tervisealaste väidete alla ei kuulu:

 • eritoitumisvajadusega tarbijale suunatud teabe nagu "laktoosivaba" ja "gluteenivaba";
 • väited nagu „lisaainete vaba“, „GMO-vaba“ jms.

Tervisealased väited jagunevad:

 1. Nn funktsionaalsed tervisealased väited (ehk artikkel 13 väited), mis kirjeldavad:
 • toitaine / muu aine tähtsust kasvamisele, arengule ja organismi funktsioonidele
 • psühholoogilisi ja käitumuslikke funktsioone
 • salenemist või kehakaalu jälgimist
 1. Haigestumise riski vähendamise väited (ehk artikkel 14(1)(a) väited), mis kirjeldavad haigusesse haigestumise riskiteguri vähenemist. Nt: „Kaera beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset vähendav toime. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve tekkimise riskitegur“. NB! Haigusi vältida aitavale, ravivale või leevendavale omadusele viitamine lubatud ei ole!
 2. Laste arengule ja tervisele viitavad väited (ehk artikkel 14(1)(b) väited). Nt: „Vitamiin D on vajalik laste luustiku normaalseks kasvuks ja arenguks“

Artikkel 13 väited, mida on lubatud toidu kohta esitada, on loetletud Komisjoni määruse (EL) nr 432/2012  lisas. Määruse lisa ajakohastatakse regulaarselt uute heakskiidu saanud tervisealaste väidetega.

Haigestumise riski vähendamise väited (artikkel 14(1)(a) väited) ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (artikkel 14(1)(b) väited), mida on lubatud toidu kohta esitada, on vastu võetud erinevate õigusaktidega. Lubatud väited koos viitega lubavale õigusaktile leiab toitumis- ja tervisealaste väidete registrist (edaspidi register). Lihtsaim võimalus vajaliku väite otsimiseks või lubatavuse kontrollimiseks registrist on valides otsingu väljale  Type of claim vastavalt Art.14(1)(a) või Art.14(1)(b) ning otsingu väljale Claim status väljendi Authorised.

Tervisealase väite kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et väidet saab esitada ainult selle toitaine, aine, toidu või toidugrupi kohta, mille kohta väide on lubatud, ja mitte toiduaine kohta, mis seda toitainet (või ainet või toitu) sisaldab. Nt vitamiin C väidet „aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest“ ei saa üle kanda mustasõstramarjadele, kuigi need C-vitamiini märkimisväärselt sisaldavad.

Toitumisalase ja/või tervisealase väite esitamise korral on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik. Nõue ei kohaldu vaid üldise iseloomuga reklaami korral. Toitumisalasest teabest peab selguma väitega seotud aine kogus. Kui väide on seotud ainega, mida toitumisalane teave ei sisalda (nt oomega-3-rasvhapped, alfa-linoleenhape, beeta-glükaanid vms), näidatakse selle aine kogus toitumisalase teabega samas vaateväljas teabe vahetus läheduses.

Tervisealase väite esitamisel tuleb toote teabes (või selle puudumise korral toote esitlemisel ja reklaamis) esitada täiendav informatsioon:

 • viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku elustiili tähtsusele;
 • väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik toidukogus ja tarbimise viis;
 • vajadusel viide, mis on mõeldud inimestele, kes peaksid vältima toidu tarbimist ja
 • asjakohane hoiatus toote liigse tarbimise eest, mis tõenäoliselt kujutab ohtu tervisele.

Nimetatud lisateabe andmist selgitatakse Komisjoni rakendusotsuses 2013/63/EL.

Haigestumise riski vähendamise väite (artikkel 14(1)(a) väite) esitamisel tuleb toote teabes (või selle puudumise korral toote esitlemisel ja reklaamis) esitada lause, mis viitab sellele, et väites viidatud haigusel on mitmeid riskitegureid ning ühe riskiteguri muutmisel võib, aga ei pruugi, olla kasulikku mõju.

Tervisealaseid väiteid ei ole lubatud kasutada alkohoolsetel jookidel (joogid etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi). Toitumisalastest väidetest on lubatud vaid madalale alkoholisisaldusele viitavad väited või alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele viitavad väited.

Toitumis- ja tervisealaste väidete register on informatiivne Euroopa Komisjoni poolt hallatav register.

Väidete registrist leiab:

 • lubatud toitumisalased väited ja nende kasutamistingimused;
 • lubatud tervisealased väited, kasutamistingimused ja -piirangud;
 • viited lubatud tervisealaste väidete õigusaktidele (õigusaktide eestikeelsest tõlkest leiab väidete eestikeelsed sõnastused);
 • mittelubatud tervisealased väited, mittelubamise põhjused.

Kasutada võib jätkuvalt ka neid artikkel 13 väiteid, mille hindamine EFSA poolt või käsitlemine Euroopa Komisjoni poolt ei ole veel lõpule viidud. Need on nn ootel olevad väited, millest suurema osa moodustavad botaaniliste ainete väited. 

Ootel olevad väited on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel väidete määruse artikkel 13(1) konsolideeritud nimekirja kannete ID numbritega (vt Some 'function claims', for which the assessment by EFSA or the consideration by the Commission is not finalised PDF document (177 Kb)).

Ootel olevate väidete sõnastused konsolideeritud nimekirja põhjal on leitavad EFSA veebilehelt (vt Questions on hold Botanical claims). 

Üldnimetusi, nagu Cough drops, Kurkkupastilli, Hustenstopper, Biscotto salute, Tonic  vms, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest tervisele, on võimalik erandina jätkuvalt kasutada ilma väidete määruse nõudeid täitmata.

Erandid on kirjeldatud Komisjoni määruses (EL) 2019/343. Erandi saanud üldnimetusi – esitatud ka allolevas tabelis - ei tõlgita eesti keelde.

Erandi saamiseks tuleb toidukäitlejal (või vastava toidusektori esindajal) esitada üldnimetuse kasutamise avaldus.
Avalduse sisu- ja vorminõuded ning esitamise ja hindamise protseduur on kirjeldatud Komisjoni määruse (EL) nr 907/2013 lisas.
Avaldus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele - Eestis Põllumajandus- ja Toiduametile. Erandi taotlemiseks peab olema võimalik tõendada, et seda üldnimetust on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud vähemalt aastast 1993.

Uuele tervisealasele väitele loa saamine ja väite nimekirja lisamine toimub loataotlusega.

Rakenduseeskiri tervisealase väite esitamise loa saamiseks, sh taotluse sisunõuded on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 353/2008.

Juhised taotluse koostamiseks ning vormistamiseks on avaldatud EFSA veebilehel.

Tervisealase väite loa taotlus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele – Eestis Põllumajandus- ja Toiduametile.

Õigusaktid

Viimati uuendatud 24.09.2021