Muud toidud

.

Eestis on erinõuded kehtestatud järgmistele toidugruppidele:

 • mesi
 • mahlatooted
 • suhkrutooted
 • kakao- ja šokolaaditooted
 • džemm, želee, marmelaad, magustatud kastanipüree
 • külmutatud toit
 • toidulisandid
 • kondenspiim ja piimapulbrid
 • kaseiin ja kaseinaadid
 • kohviekstrakt ja siguriekstrakt
 • eritoidud
 • imikule meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit
 • ioniseeriva kiirgusega töödeldud toit

Õigusaktid erinõuetega leiab Riigi Teatajast.

Gluteen on nisus (kõik Triticum’i liigid), rukkis, odras (ja ka kaeras) või nende ristandites ja nimetatud teraviljasaadustes olev valgufraktsioon, mida osa inimestest ei talu.

Gluteen võib kahjustada gluteenitalumatusega inimeste tervist. Teave gluteeni puudumise või vähendatud sisalduse kohta toidus peaks aitama gluteenitalumatusega inimestel tagada endale nii kodus kui ka väljaspool kodu einestades mitmekülgse toiduvaliku.

Gluteenivabaks toiduks saab pidada kõiki toite, mis ei sisalda gluteeni. Toit võib olla looduslikult gluteenivaba või valmistatud looduslikult gluteenivabadest koostisosadest.

Toit võib olla ka spetsiaalselt toodetud, valmistatud ja/või töödeldud nii, et vähendada ühe või mitme gluteeni sisaldava koostisosa gluteenisisaldust või asendada gluteeni sisaldavad koostisosad looduslikult gluteenivabade koostisosadega.

Teaduslikele andmetele tuginedes on määratletud gluteenitalumatusega inimesele sobiva gluteenivaba toidu gluteenisisaldus, mis tohib olla mitte suurem kui 20 mg/kg. Samas võivad erinevad gluteenitalumatusega inimesed taluda teatavates piirides erinevaid väikseid gluteenikoguseid. Neile sobiva väga madala gluteenisisaldusega toidu gluteenisisaldus tohib olla mitte suurem kui 100 mg/kg.

Gluteenivabu toite reguleerib Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr  828/2014.Oluline on tähele panna nõuded kehtivad nii müügipakendis toidu kui ka müügipakendisse pakendamata toidu (sh toitlustusasutuses pakutavate roogade) kohta teabe esitamisel.

Toidule võib lisada vitamiine, mineraalaineid või muid aineid nagu rasvhappeid, kiudaineid, piimhappebaktereid jt. Sellised toidud on näiteks D-vitamiiniga piim, hommikuhelbed vitamiinide ja mineraalainetega, kofeiiniga müslibatoonid, hematogeenid jne.

Toidu vitamiinide, mineraalainete või muude ainete lisamist reguleerib määrus 1925/2006, kus tuuakse muuhulgas välja:

Vitamiinide ja mineraalainete lisamine toidule on Eestis vabatahtlik, kuid teatud Euroopa Liidu riikides võib see olla kohustuslik, nt Rootsis tuleb piimale lisada D-vitamiini.

Tavatoitude turule viimisest, millele on lisatud vitamiine ja/või mineraalaineid,  Eestis teavitama ei pea. Teavitama peab toidulisandite turule viimisest.

Lisainfo

Geneetiliselt muundatud organismid (GMO) on taimed, loomad ja mikroorganismid, kuhu geenitehnoloogilisi võtteid kasutades on sisse viidud geenid, mida neis looduslikul teel esineda ei saa.

Geneetiliselt muundatud toit on toit, mis:

 • koosneb GMOdest, nt maisiterad, sojauba;
 • sisaldab GMOsid;
 • GMOdest saadud, nt GM sojast saadud õli (õli ei sisalda valku ehk GM materjali);
 • sisaldab GMOdest saadud koostisosi, nt pirukad, mis sisaldavad GM sojast saadud õli.

GMO toidu märgistamine

Ohutus ja loa andmine

GMOde kasutamiseks tuleb esitada taotlus liikmesriigi pädevale asutusele, kelleks Eestis on Põllumajandus- ja Toiduamet. Edasi saadetakse taotlus hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA).

GMOde puhul hinnatakse näiteks:

 • toksilisust;
 • allergeensust;
 • sisestatud geeni stabiilsust;
 • geneetilise muundamise mõju toiteomadustele;
 • geeni sisestamise võimalikke soovimatuid kõrvalmõjusid.

Kui EFSA avaldab hinnangu, siis on avalikkusel 30 päeva aega selle kommenteerimiseks Euroopa Komisjoni kodulehe kaudu.

GMOdele annab loa Euroopa Komisjon juhul kui sellele antakse positiivne hinnang EFSA poolt ja liikmesriikide heakskiit.

GMO load antakse 10 aastaks, mida on võimalik hiljem uuendada.

  Jälgitavus

  Ettevõtted, kes kasutavad GMOsid, peavad kasutama süsteeme, mis tagavad nende jälgitavuse ehk neil peab olema info, kellelt nad GM toitu on saanud ja millistele ettevõtetele on GM toitu edasi turustatud.

  GMOdest koosnevad või GMOsid sisaldavad tooted (nt sojajahu)

  Jälgitavuse tagamiseks peab toodetega kirjalikult kaasas olema järgmine info:

  • märge, et toode sisaldab GMOsid või koosneb neist;
  • GMOde kordumatu identifitseerimistunnus;
  • kui GMOd koosnevad erinevate GMOde kombinatsioonidest ja seda kasutatakse ainult vahetult toiduks või töötlemiseks, siis võib identifitseerimistunnused asendada kasutuse deklaratsiooniga, mis sisaldab kombinatsioonis kasutatud GMOde identifitseerimistunnus loetelu.

  GMOdest toodetud tooted, mis GM materjali enam ei sisalda (nt sojaõli)

  Jälgitavuse tagamiseks peab toodetega kirjalikult kaasas olema järgmine info:

  • märge iga toidu koostisosa kohta, mis on GMOdest toodetud;
  • toodete puhul, millel koostisosade loetelu puudub, märge selle kohta, et toode on GMOdest toodetud.

  GMOde jälgitavuse andmeid peavad ettevõtted säilitama vähemalt 5 aastat alates tehingu sõlmimisest. 

  Mahetoidud on tooted/saadused, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

  Rohkem infot mahetoidu kohta leiate siit.

  Mahetunnustamise dokumendivormid

  Märgistamine

  Viimati uuendatud 23.07.2021