Lemmikloomatoit

Loomsete kõrvalsaaduste kasutamisel lemmikloomatoiduna või lemmikloomatoidu tootmisel kehtivad teatud nõuded.

Lemmikloomatoiduna kasutamisel tuleb arvestada, et loomsete kõrvalsaaduste määruse nõuded ei kehti juhtudel, kui:

 • loomapidamisettevõttes toiduks tapetud loomadelt saadud materjali söödetakse selles samas loomapidamisettevõttes kohapeal lemmikloomadele söötmiseks;
 • jaekaubandusettevõttes käitlemisel (nt liha tükeldamisel või kala fileerimisel) tekkinud kõrvalproduktid turustatakse seal samas jaekaubandusettevõttes lemmikloomatoiduna.

Erandina on lubatud jaekaubandusettevõttes tekkivaid 3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi ka anda üle eraisikust lõppkasutajale lemmikloomadele söötmiseks, kuid ettevõttes peetakse sellekohast arvestust (millal, kellele ja mida üle anti) ning lemmikloomatoiduna kasutamiseks üle antud materjaliga ei kaasne riski looma tervisele. Muudes ettevõtetes lemmikloomatoiduks loomsete kõrvalsaaduste üle andmisel tuleb lisaks eeltoodule arvestada ka kõikide söödaalaste õigusaktide nõuetega.

Loomseid kõrvalsaadusi saab kasutada ka töödeldud ja/või töötlemata lemmikloomatoidu tootmiseks.

Töödeldud lemmikloomatoidu tootmiseks tohib kasutada 3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi, välja arvatud järgmist materjali:

 • toidujäätmed toitlustusettevõtetest ja eramajapidamistest;
 • tapamajas tapetud loomadest eraldatud rasvkude;
 • nahku, kapju, sulgi, villa, sarvi, karvu, karusnahku ning nende osasid, kui need on saadud muudelt loomadelt kui tapamajas tapetud ja tapaeelselt inimtoiduks kõlbulikuks tunnistatud loomadelt või inimtoiduks kütitud ulukitelt.

Töödeldud lemmikloomatoitu tohib erandina toota ka selliselt imporditud 1. kategooria materjalist, mis on tunnistatud 1. kategooria loomseteks kõrvalsaadustest seetõttu, et see on saadud loomadelt, kelle suhtes on tarvitatud ebaseaduslikku ravi.

Töötlemata lemmikloomatoidu tootmiseks võib kasutada ainult teatavat 3. kategooria materjali:

 • tapamajas tapetud ja inimtoiduks kõlbulikuks tunnistatud loomadelt saadud materjali;
 • inimtoiduks kütitud ulukite kehadest või kehaosadest saadud materjali;
 • tapamajas tapetud looma, mis tapmisjärgselt on küll inimtoiduks kasutamiseks kõlbmatuks tunnistatud, kuid millel puudub nakkava haiguse oht (näiteks torkekohad, liiga lahja loom vms põhjus), kehaosadest saadud materjali:
 • tapamajas tapetud lindude peadest saadud materjali.

Töötlemata lemmikloomatoit on selline lemmikloomatoit, mis pole läbinud muud töötlust kui jahutamine või külmutamine.

Töödeldud lemmikloomatoidu tootmiseks on järgmised meetodid:

 • kuumtöötlus kogu lõpptoote ulatuses või vähemalt loomsete koostisosade ulatuses vähemalt temperatuuril 90°C;
 • tootmine ainult alljärgnevast, kui tegu on loomset päritolu söödamaterjaliga:
  • lihast või lihatoodetest koosnevad loomsed kõrvalsaadused või nendest saadud tooted, mis on läbi kuumutatud temperatuuril vähemalt 90°C;
  • loomsetest kõrvalsaadustest määruse nõuete kohaselt saadud tooted: piim ja piimapõhised tooted, želatiin, hüdrolüüsitud valk, munatooted, kollageen, veretooted (söödamaterjaliks), töödeldud loomne valk (k.a kalajahu), sulatatud rasv, kalaõli, kaltsiumdivesinikfosfaat, trikaltsiumfosfaat või lõhna- ja maitsetugevdajad;
 • töötlemine muul viisil (nt kuivatamine või kääritamine), kui välistatud on lubamatu inimeste ja loomade terviserisk.

Nii töödeldud kui töötlemata lemmikloomatoit peab vastama mikrobioloogiliste nõuetele ning see tuleb peale tootmist pakendada (sealjuures töötlemata lemmikloomatoit tuleb pakendada lekkekindlasse pakendisse).

Ettevõttes, kus toimub lemmikloomatoidu tootmine loomsetest kõrvalsaadustest, peavad olema täidetud komisjoni määruse (EÜ) nr 142/2011 XIII lisa nõuded, samuti nõuded identifitseerimisele ja jälgitavusele.

Lemmikloomatoidu tootmisettevõttes peab olema koostatud ja rakendatud HACCP põhimõtetel enesekontrollisüsteem. Kõik lemmikloomatoidu tootmisettevõtted kuuluvad tunnustamisele ka loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt.

Lisaks loomsete kõrvalsaaduste määruse nõuetele kehtivad lemmikloomatoidu tootmisel ka söödaalaste õigusaktide nõuded.

Kui lemmikloomatoit on käideldud tootmisettevõttes nõuetekohaselt, vastab mikrobioloogilistele nõuetele ning on pakendatud, siis selle edasisele käitlemisele ladudes, hulgi- ja jaemüügiettevõtetes ning kasutamisel loomsete kõrvalsaaduste määruse nõudeid enam ei kohaldata. Siiski kehtivad edasi söödaalaste õigusaktide nõuded ning erandina töötlemata lemmikloomatoidu ladustamisettevõttes ka loomsete kõrvalsaaduste määruse tähenduses jälgitavuse nõuded (kaubadokumendid) ja ristsaastumise ärahoidmise nõuded.

Kui loomseid kõrvalsaadusi sisaldavat või sellest koosnevat lemmikloomatoitu enam ei kasutata mingil põhjusel lemmikloomatoiduna, siis on tegu jälle 3. kategooria materjaliga, mida tuleb käidelda loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt.

Viimati uuendatud 28.12.2020