Viiruse tõkestamiseks teeb amet oma töökorralduses muudatusi

11.03.2021 | 15:39

Tulenevalt koroonaviiruse levikust teeb Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kontaktivabu kontrolle ulatuses, mis annavad ülevaate ettevõtte ja loomapidaja nõuetekohasusest. Nõudeid, mille täitmist pole võimalik kontrollida kontaktivabalt, teostatakse ettevõttes kohapeal, kasutades kaitsevahendeid ja järgides 2 + 2 nõuet.
    • Jaga

Lihakäitlemisettevõtetes ja piiridel jätkub tavapärane töö. Võimaldamaks kaubavahetuse jätkumist väljastatakse sertifikaate kõikidest piirkondlikest esindustest. Amet tegeleb ka aktiivselt linnugripist tingitud ohtude tõrjumisega ja säilitab oma valmisoleku reageerimaks muudele ohuolukordadele.

Klientide ja ameti töötajate kaitseks toimub kogu suhtlus kas telefoni, e-posti või kirja teel. Juhul kui soovitakse siiski ametnikuga kohtuda, palume eelnevalt aeg kokku leppida. Ameti kontaktandmed leiate siit.

Klientidel palume kõik võimalikud toimingud teostada e-kanalites. Andmeid ja taotlusi saab edastada riikliku alkoholiregistri ja kutselise kalapüügi registri kaudu. Samuti on Kliendiportaali kaudu võimalik esitada väljaveosertifikaatide taotluseid.

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis jätkuvad loomahaiguste laboratoorsed uuringud ja toidu nõuetekohasuse hindamine. Kõik laborisse toodud proovid analüüsitakse. Vastu võetakse ka jahimeeste poolt võetud organi- ja vereproove ning loomapidajate proovid, mida soovitakse analüüsida loomahaiguste suhtes.

PTA rõhutab siinjuures loomapidajate ning toidutootjate ja toidu tarbijale üle andjate vastutust oma tegevuse nõuetekohasuse tagamisel, seda ka väheneva järelevalvekoormuse tingimustes.

Kommunikatsiooniosakond

-