Riigilõivud

Taimekaitseseaduse alusel tehtavad toimingud
Riigilõivuseadus § 245. Taimekaitsevahendi turulelaskmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 33 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
1) taimekaitsevahendi Eestis turulelaskmise puhul 1560 eurot
2) taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turulelaskmise puhul 8240 eurot.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 40 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 915 eurot.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 43 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1650 eurot.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 30 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 45, 47 ja 52 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Riigilõivuseadus § 246. Taimekaitsevahendite registri toimingud

Taimekaitsevahendite turustaja, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetaja ja kasutaja ning nende hoiu- ja turustamiskohtade registrisse kandmise või registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile.

Maksekorraldusele märgitakse:

•   viitenumber 2900082197;
•   toimingu nimetus, mille eest tasutakse;
•   isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 Riigilõivu saab tasuda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

Swedbank – saaja konto: EE932200221023778606;
SEB pank - saaja konto: EE891010220034796011;
Luminor Bank - saaja konto: EE701700017001577198;
LHV Pank - saaja konto: EE777700771003813400.

 Välisriigis tuleb riigilõiv tasuda ühele järgnevalt välja toodud Rahandusministeeriumi pangakontodest:

• SEB – IBAN: EE891010220034796011 (BIC: EEUH EE2X)

• Swedbank – IBAN: EE932200221023778606(BIC: HABAEE2X)

•  Luminor Bank –IBAN: EE701700017001577198 (BIC: NDEAEE2X)

• LHV – IBAN: EE777700771003813400 (BIC: LHVBEE22)


Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.
Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda Põllumajandus- ja Toiduametilt ekslikult rohkem tasutud riigilõivu tagastamist kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist alates
 

Viimati uuendatud 28.05.2021