Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi, näiteks "mahepõllumajanduslik" või "ökoloogiline".

Tooteid võib mahedana turustada siis, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Ülejäänud 5% saavad olla koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna. Nimekirja nendest koostisosadest leiab määruse 889/2008 lisast IX. Samast määrusest leiab ka mahetoodetes lubatud lisaained ja abiained.

Mahesaadused peavad olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.

Tootel võivad mahedale viidata need toidukäitlejad, kelle tegevus ka mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud.

Käitlemine ja müük

Mahepõllumajandusliku käitlemise põhinõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus ning sätestatud Euroopa Nõukogu (EÜ) määruses nr 834/2007, Euroopa Komisjoni (EÜ) määruses nr 889/2008, milles on sõnastatud mahepõllumajanduse olulisemad põhimõtted ja detailsed nõuded. Lisaks ELi määrustele reguleerivad Eesti mahepõllumajandust mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid. Õigusaktid ja lisainfot nende kohta leiab Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Mahetoidu valmistamise korral jagatakse toidus kasutatav tooraine ehk koostisosad erinevatesse gruppidesse, milleks on:

  • põllumajanduslikud koostisosad, milleks on kõik põllumajandustootmisest pärinevad töötlemata ja töödeldud saadused, näiteks jahud, liha, piimatooted, maitsetaimed. Põllumajanduslikuks koostisosaks loetakse ka alkohol ning pärm. Põllumajanduslikud koostisosad jagunevad omakorda mahepõllumajanduslikeks ja mittemahepõllumajanduslikeks;
  • mittepõllumajanduslikud koostisosad, milleks on lisaained, abiained jms ained, mis ei pärine põllumajandustootmisest, näiteks toiduvärvid, magusained, sidrunhape jm;
  • joogivesi ja keedusool (KCl või NaCl), mis on maheseaduse kohaselt käsitletavad erandina, mida ei loeta ei põllumajanduslikuks ega mittepõllumajanduslikuks koostisosaks ning mida on alati lubatud kasutada.

Mahepõllumajanduslike toodete valmistamisel võib kasutada ainult valitud hulgal mittepõllumajanduslikke koostisosi (nt ensüüme, lisaaineid) ja põllumajanduslikke koostisosasid (nt koolapähklid, tammetõrud, roseepipar jms), mida ei ole mahedana turul saadaval. Mahepõllumajanduslikult toodetud saadaval olevat koostisosa ei ole lubatud asendada tavaliselt toodetud koostisosaga ehk tavatoiduga.

Nimekirja koostisosadest, mida ei ole mahedana turul saadaval  leiab määruse 889/2008 lisast IX, seda lisa uuendatakse jooksvalt.

Mahepõllumajanduslikus toidus kasutada lubatud lisaainete ja töötlemise abiainete loetelu leiab sama määruse 889/2008 VII lisa A- ja B-osadest. Teatud lisaainete kasutamine on siiski vajalik toote struktuuri ja säilivuse tagamiseks.

Toitu võib toote nimetuses mahepõllumajandusele viitavalt turustada siis, kui toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Ülejäänud 5%  saavad olla põllumajanduslikud koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna.

Kontrollige alati, kas sisseostetud tooraine on ikka mahe ja toote tarnija omab mahetunnustust. Seda saate teha siit: Mahepõllumajanduse register ja Mahepõllumajanduse register käitlejad 2021

Mahesööda tunnustamise ja käitlemise kohta saate lugeda siit.

GMO ja ioniseeriva kiirguse kasutamise keeld

Geneetiliselt muundatud organismide (GMO), nendest koosnevate või neid sisaldavate toodete, samuti geneetiliselt muundatud organismidest või nende abil saadud, kuid geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavate toodete ning ioniseeriva kiirguse kasutamine mahepõllumajanduses on keelatud.

Tunnustamine

Kui ettevõte soovib müüa tooteid viitega mahepõllumajandusele, peab ta olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ehk liitunud mahe kontrollsüsteemiga.

Loe veel

Märgistamine

Mahetoidu märgistamiseks võib kasutada sõna «ökoloogiline» või liitsõna, mille täiendsõna on «öko», samuti sõna «mahe» või liitsõna, mille täiendsõna on «mahe». Märgistust võib kasutada toidu puhul, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

Loe veel

Mahetoitlustamine

Euroopa Liidus (EL) puuduvad ühtsed nõuded mahetoitlustamisele ning Eestis kehtivad riigisisesed nõuded.

Loe veel

Viimati uuendatud 01.09.2021