Integreeritud taimekaitse

Taimekasvataja põhieesmärk on saavutada põllumajanduskultuuri maksimaalne saagikus võimalikult väikeste kuludega. Selle saavutamisele aitab kaasa integreeritud taimekaitse (ITK) põhimõtete rakendamine. ITK eesmärk on taimekaitsevahendite ja muude abinõude kasutamine majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning et teostatud töö oleks minimaalse ohuga inimese tervisele ja keskkonnale.
ITK üldpõhimõtete rakendamine on professionaalsele taimekaitsevahendi kasutajale kohustuslik.