Taimekaitse

Taimekaitse on erinevate meetmete ja toodete kasutamine inimestele vajalike taimede kaitsmiseks neid kahjustavate loomade, putukate, haigustekitajate ja umbrohtude eest.

  • taimekaitsevahendite turule lubamine;

  • turule lubatud taimekaitsevahendite, nende tootjate, turustajate ja väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetajate, kasutajate ning taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohtade registrisse kandmine;

  • taimekaitsevahendite turustamise, kasutamise ja taimekaitseseadmete alane järelevalve;

  • taimekaitse koolituste sisuline korraldamine ja tunnistuste väljastus;

  • taimekaitse valdkonna inspektorite juhendamine, koolitamine, juhendmaterjalide väljatöötamine ning nende poolt teostatud järelevalve nõuetekohasuse ja tulemuslikkuse hindamine.

Taimekaitsevahendite registrisse saate siseneda siit.

Taimekaitsevahendi kasutamineNõuete järgimine taimekaitsevahendi kasutamisel on vajalik vältimaks ohtu inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.
Taimekaitsevahendi registreerimine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel. Turulelubamise protsessi läbinud taimekaitsevahend lisatakse Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite registrisse

Taimekaitsevahedi turustamine

Taimekaitsevahendi turustaja on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas hulgimüüja, jaemüüja, edasimüüja ja tarnija, kes laseb taimekaitsevahendi turule. Taimekaitsevahendi turustamisega tegeleda soovijad peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse.

loe lähemalt

Viimati uuendatud 12.01.2021